C10:028


(Kartakt i fyra delar:
C10:027 Text, en uppvikt flik döljer del av kartan
C10:028 Kartbild, inägomark
C10:029 skogs/utmarkskartor med notis som döljer delar av kartbilden
C10:030 hela kartbilden
)

(Text på kartbilden:)
Utmarc-ken på desse sidor gräntza här utom kring
Onsiön
Onsiö egor möta
Litzleby Egor

Stenbackar moo och öhrmarck
Bergmarck
Nykelby
linda
släter wald af god betesmarck
Steenbacka
Stenbacka
Jordbacka med små skoug
Rombosiön