C10:029


(Kartakt i fyra delar:
C10:027 Text, en uppvikt flik döljer del av kartan
C10:028 Kartbild, inägomark
C10:029 skogs/utmarkskartor med notis som döljer delar av kartbilden
C10:030 hela kartbilden
)

(Överskrift:)
Hölebo häradh        Wästerliung Sochn

(Lapp med anteckning:)
Desse afrytningar höra till föregående
blad och Nyckellby Egor.