C10:030


(Kartakt i fyra delar:
C10.027 Text, en uppvikt flik döljer del av kartan
C10:028 Kartbild, inägomark
C10:029 skogs/utmarkskartor med notis som döljer delar av kartbilden
C10:030 hela kartbilden
)

(Överskrift från C10:029)
Hölebo häradh        Wästerliung Sochn

(Rubrik på högra kartbilden:)
Topographisk
Affritningh
     på
Nöckelby Egor
Mätte och affattade
Anno 1694
    aff
Erick Agner

(Text på vänstra, övre kartbilden:)
Öhrboholms skougs häfd
Kommer till Litzleby Cartan
bang1 och tallskoug smått timber iblandh
Graan och tallbacka
Nynäs skougs egor
Långmarn

(Mellersta lilla kartan:)
Långmars hägnar
Vth-marck
Skrifwar Engen
Långmarsiön

(Lilla, vänstra kartan:)
Långmarsiön
Uthmarcken på Nynäs egor möter
Uthmarcken möter
Hammarstugan

(Lilla, högra kartan:)
Nynääs uthmarck möter
Vthmarck möter
Romboosiön

Swenska alnar

(Text högra sidan av uppslaget,
längs högra sidan av kartbilden:
)
Rönö Sochne-Allmen-ningen
Onsiön
Onsiöö Egor
Litzleby Egor
Rombosiön

(Vänstra sidan:)
Rönö     härad
Bälingh    Sochn
Trumstad Egor
Stoora Frillingen
Nynääs Egor

Biörcköön
Biörcksiöön
Ahlkerr
Frillings Berget
Sten och moomark med små timberskough iblandh
Sågquarn  
Släter måse
Frillingsmåle
Lilla Frillingen
Stenigh betesmarck med Tall graan och biörck-skough
Stenig betesmarck och Tallskough
Nyckellby

Scala Ulnarum
_______________
1) Troligen Berg