C10:033(Kartakt i två delar:)
C10:033 Räntan beräknad på baksidan av en flik
C10:034 Kartbild och text
)

(Text på invikt flik:)
Methodiske Räntan på detta hemman

Åkren berächnas á 6 korn           7 : 30 : 13
7 lass höö för engen á 3/4 lass    5 : 8 : -
för skougen                                  1 :  - : -
Fiskie                                           2 :  -  : -      17 : 6 : 13