C10:035


(Kartakt i två delar:
C10:035 Text på bifogad lapp med senare observationer
C10:036 Kartbild och text
)

(Text på bifogad lapp:)
Observation wid lantmätaren
Eric Agners åhr 1693 uprääade
Charta öfwer Stora ladugårdens
ägor uti Sanct Nicolai Sochn, Jönåkers
härad och Nykiöpings lähn

  Numero {8. Jnnehåller    6 Tunnor 6 kappar
                {9.                     26 Tunnor
Åker        {10.                    rätt
                {11.                    rätt
                {12.                    22 : 24 } lindor
                {13.                    23 :      }

                {14.                    36 : 10
                {15.                    22 : 16
                {16.                    20 : 24
Äng         {17.                      1 : 16
                {18.                     11 : 20
                {19.                     12 : 24
                {20.                     22 : -
                {21.                       6 : 4
                {22.                     36 : -
                {23.                       6 : 8