C10:037


(Kartakt i två delar:
C10:037 En papperslapp med uträkning av räntan
                döljer delar av kartbilden
C10:038 Kartbild och text
)

(Text på baksidan av nedvikt flik:)

Räntar effter Methoden
Åkren á 6 korn        5 : 4 : 21
7 lass höö                7 :  . : -
Fiskiet                     1 : 16 : -
Mulbete                   - : 5 : -
Skougen                  -  : 16 : -        14 : 9 : 21