C10:039


(Överskrift:)
Jönåkers härad

Kantorp frälsehemman 1/4, består af vnderskrefne lägenheer1 och tillegor

                                                                                      Åker        Eng
1. Leermylla med öhr och gruus              1 39/56        tunnland  lass
2. graan och enmylla                                1 46/56
   3 29/56 tunnland men åhrligen allenast                    1 79/112
3. 9 tunnland sänk kerrwald á 2 lass                                             18

Hager 4. af stenig marck kan föda 1 koo halfwa sommaren

Skoug af små tall och gran ihoop med Kuggnääs, Gyllenaka
och Lämbsättra, till nödtorfftigt gärdsell och stöör och till
bränsle. Mulbete nödtorfftigt.å
Fiskie i Byfiälen med noot och nät något iblandh.

     Åkren berächnaas á 6 korn    4 : 3 : 15
    7 3/8 lass höö á 16 %              3 : 22 : -        7 : 25 : 15

1689
Erik Agner

(Text på kartbilden:)
Vtmarcken här om kring
Flätna Kuggenääs och Gyllenacka engiar här om kring

1000 alnar
______________________
1) Fel för lägenheeter