C10:040


(Tre kartor som hör ihop:
C10:040 Brenneke bys skog och utmark
C10:041 Brenneke bys inägomark
C10:042 Torp på Brennekes mark
)

(Överskrift:)
Sancte Nicolay Sochn

(Rubrik:)
    Topographisk
        Cartha
        uppå
Brennekeby utrymme
som det förtyden i skoug häfdar och
innehafwer, hwilken utmarck med der
uppå planterade torp synes wara på Tuna
Bergslagh som på den neiden är en oskiffta
parck eller Almmenningh belägin. Mätt
    Anno 1692
        af
Erik Agner

(Text på kartbilden:)
Swanwyks egor
Betesmarck med små graan och tallskoug
Små ahl och graanskoug sampt god betesmarck
Skyllerhult
Kohlbråtn
god betesmark
Segelstad
Måstugan
Löfdaln
Små graan och tallskough
Salmone Måse
Båsmanstugan
Stugor
Ekestugan
Smedshyttan
Gammal Masugn
Brennekeby
Här taga Båtnkarshyttans Räfshyttans Stora och Lilla
Marssengs egor emoth

Gräskerret
Berg och steenmarck med små gran och tallskoug
Godt beete ibland
Åthskillige hemmans och by egor
Marswyken

Scala ulnarum