C10:048


(Överskrift. Häradets namn Jönåker kan läsas på
andra halvan av uppslaget, C10:047
)

Sanct Nicolai Sochn

Berga Cronohemman ½, Annoteras att wara Konglig Mayestät
          och Cronan ifrån bytt Anno 1585 af Salig Herr Bengt Gyltas effterlefwerska
          Men nu af Salig Konglige Rådets högwälborne Herr Gustaf Sparres arf-
          wingar possideres och besittes, haar fölliande commoditeter.
                                                                                                    Åker        Engh
                                                                                                    tunnland  lass
1. Stenig tompt bete för 1 kalf
2. Starck graan och eenjord                        2 44/56
3. Samma slags jordemån                           2 40/56
4. Sand öör och moojordh                               2/56
         5 30/56 tunnland         Åhrligen                                         2 45/56
5. 16 5/14 tunland tufwig syde och hårdwald á 1 ½                                  24 15/28
6. Stenig tompt för 1 kalf halfwa sommarn

Åstorp Cronohemman ½ med ofwanskrefne Annotation.

I. Stenig och afröyd tompt, för 2 kalfwar
II. Jämbn flåt starck gran och enjord        2 36/56
III. Af lyka åkermarck                              3 20/56
IV. Tall och biörck leerjord                         20/56  
        6 20/56 tunnlandh
    Årlige vtsädet är halfparten                                                    3 10/56
V. 3 tunnland sydewald á ½ lass                1 ½
VI. 8 1/7 tunnlandh måsehårdwald aff biörck
    asp och wydeskough á 1 1/4 lass        10 5/28
VII. 5 tunnlandh stenig hårdwald á ½ lass 2 ½                                         14 5/28

Desse twänne hemman äre belägen på sätegårdens Arnöö egor, hafwer nödig skog och mulbete.

            Räntan på desse hemman
                {Åkren á 5                   }
På Berga {korn             5 : 18 : 4 } 13 : 24    På Åstorp {Åkren á 5 korn 6 : 12 : 12
                {9 ½ lass höö 7 : 16 : - }                                 {4 lass höö         3 :  -  :  -  
                                                                                                                   9 : 12 : 12
(Senare text i nedre marginalen:)
Reviderat 1728
 
(Text på högra kartbilden:)
Arnö Engh
Swanwyks och Laggarbo Egor
Utmarcken möter
Steen backa
Åhstorp
Sten backa

(Text på högra kartbilden:)
Ahrnö gårdz jntagor möta
Berga
Steenbacka
Långsätters egor

alnar