C10:059


(Kartakt i två delar:
C10:058 text
C10:059 Kartbild
)

(Överskrift:)
Bershammar Sochn

(Text på kartbilden:)
Utmarcken och Cronones jägarbackar på denne sidan
Sten och eenskogs marck
Steenbacka
Wyda
steenbacka
Ekeby åker tager wid

uth-marcken
Blackstad eng
Ekeby eng
Ekeby engh

Uthmarcken
Ekeby eng möter
Wretas eng

Swenska alnar

Vtmarcken går här rundt omkring
Vtmarcken möter
Steen backa
Steenbacka
Stenbacka
Kulltorp