C10:061


54.
(Överskrift:)
Jönåkers härad1

Brinck Ett oskattlagd Torp, uppå Rusthållets Åby belägit, befinnes af effter
            skrefne lägenheeter, och Ränta, som af Rusthållaren jnnehafwes och
            Disponeras.
                                                                                                Åker         Engh
                                                                                                tunnland   lass
1. Högländ graan och talljord    1 20/56
2. Samma slags jordemåån           20/56
             1 41/56 tunnlandh. Ähr årligen                                   48/56

Denne engh ligger 1/4 myhl   } 3 13/14 tunnlandh
från Byn, wed Wintersshyttan} kerrwald med små ahl
                                                   och biörckskough
                                                   á 1 ½ lass af tunlandet                           5 25/28 

Detta kan göra skähl för fölliande
Ränta, när åkren á 6 korn berächnas.
    åkren                             2 : 4 : 10
    2 lass höö á ½ daler      1 : - : -        3 : 4 : 10

Tysk stugan Ett nybygge uppå Bersshammars bys egor belägit
                    befinnes att jnnehafwa underskrefne willkor.

1. Sandmylla och mojord                1 16/56
2. Samma ledes                               1 40/56
         3 tunnlandh. Är årligen halfparten                                  1 ½
3. 5 2/7 tunnland hårdwald á 1 lass                                                        5 2/7

Detta torp kommer Konglig Mayestät och Cronan till, och kan Ränta
   åkren a 3 ½ korn, heller 4 korn    3 : 10 : 14
   2 1/8 lass höö                                1 : 19 : -        4 : 29 : 14

Mätte 1692 och 1693 af Erik
                                       Agner

(Text på kartbilden:)
moojord
Tyskstugan
Åbys
Brooby tappa
Brinck

alnar
________________________
1) Socknen Bergshammar står på nästa sida C10:062