C10:062


(Överskrift som hör till föregående sida C10_061:)
Bergshammar Sochn