C10:065


(Kartakt i två delar
C10:065 karta över skogsmarken och rubrik
C10:066 karta över inägorna och text
)

I:10    59.

(Överskrift:)
Tuna Sochn

(Rubrik nedtill:)
Söderby och Mälby egor
Topographisk Cartha
Mätt och rytat
Anno 1693
    aff
Erich
Agner

Stigtompta Sochn
Åsby egor
(Lagningsremsa som delvis döljer texten:)
..erm-...stad egor taga wid
Fiählskiers egor
Sanck och moomarck med wacker
och hög tall timber skough
Tall och graan
Sancte Nicolay Sochn
Ulfwie egor
Stoormåsen
Pårsliung med små graan och tallskogh
Timberskough
hage nys in-tagen
Grof gran och små ahl och
annan fångskough, sampt
god beetesmarck
Högåsens staf
Anner-bäcks egor möta
Söderby jntagor

Swenska Alnar