C10:070


(Samma text och kartbild som vänstra delen av C10:069)