C10:071


(Samma text och kartbild som högra delen av C10_069)