C10:073


(Kartakt i två delar:
C10:072 text
C10:073 kartbild
)

(Överskrift:)
Tuna sochn

(Text på kartbilden:)
Berga egor
Krasta giärde
Olkiälla egor

Hageby egor stöta denne sydan här jntill
Uth-marc-ken tager vyd
Anderbäck
(Oläslig text t.v. om ängen no 4, som döljs av
inbindningen i mitten av uppslaget C10:072 och C10:073)
ny plog
Hogerstadh egor gräntza här intill

Tuna och praestegårdens engh
Hageby eng

Swanska Alnar