C10:075


(Kartakt i tre delar:
C10:075 kartbild skogen
C10:076 Text

C10:077 Karta över inägorna)

(Överskrift:)
Lunda sochn

(Rubrik i nedre, högra hörnet:)
Topographisk
    Cartha
        af
Törstad, Walla och Skeplinge
oskiptade skogs egor, Mätte af Jnspectoren salig
Johan Gädda, men redigerat och renoverat af underteknat
    1695.

Eric Agnerj       

(Text på kartbilden:)
Lunda Prästegårdh
Refwestad och Giältestad engiar
Jörstadh
Åkellstadh egor
Walla
Ölstad egor taga wed
Öhlstad
Fröberga egor möta
Skrattorp
Skepplinge
Kerring Brincken
fångskough af tall ahl och graan sampt god betes marck
kerr af ahlskough
Walla skough engiar
Faabäck Röset
Crono Allmenningen tager wed
Sternören

Nästfölliande blad tillhorigh

Scala Vlnarum