C10:077


(Kartakt i tre delar:
C10:075 kartbild skogen
C10:076 Text

C10:077 karta över inägorna)

(Överskrift:)
Lunda Sochn

Walla jntakor
Lunda Prästegårds engier
Linda
Linda
Refwestad Eng
Törstadh
Gieltestad Eng
Bergh med små tahlskough
Åkelstad jntagor

Walla eng
Kerrstad eng
Skepp-linge
Vtmarc-ken

Scala Vlnarum