C10:078


(Kartakt i tre delar:
C10:078 Text
C10:079 kartbild, delvis dold av nedvikt flik, överskrift
C10:080 kartbild
)

(Överskrift:)
Jönåkers härad

Walleby
Cronohemman 1, Bytt till Konglig Mayestät och Cronan Anno 1647 af fryherr-
innan högwälborne fru Karin Bååt. Men börds rätten innehafwer bruuks för-
waltaren Herr Gillis Deebesche, och består detta hemman af desse willkor Nembligen
                                                                                            Åker        Eng
                                                                                            tunnland  lass
I. Sköön graan och eenjord wählhäfdat     8 34/56
III. Starck graan och eenjord                     1 24/56
IV. Medellmåttig starck graan och eenjord 5 14/56
V. Sammaledes skön och medellmåtigt starck 2 12/56
VI. Lyka slags jordemån                           2 20/56
VII. Tall och graanjord                                 40/56
VIII. Biörck och talljord                               10/56
            20 42/56 tunnlandh. Men årligen                            10 21/56

Steenslöt Engens tegskiffte
Tibble 4 stänger hwar}  {IX. 40 tunnland kerrwald
                 16 stänger }   {      á 2 1/4 lass    90
Walleby      6 stänger }   {X. 3/7 tunnland hårdwald
Gefle          2 stänger }   {      á 1 lass           3/7
        90 3/7 lass, Wallby andehl
        effter proportionen af stångmålet    22 51/84 
XI. 4 5/7 tunnland sydländ  hårdwald á 2 las 9 3/7
XII. 6 tunnland sydländ och grof hårdwald á 2 ½ 15
XIII 2 ½ tunnland kerrwald á 2 las           5
XIV. 1 11/14 tunnland kerrwald á 2 las    3 4/7
XV. 3 2/7 tunnlandh sydewald á 3 las      9 6/7
XVI. 1 ½ tunnlandh hårdwald á 1 ½ las   2 1/4
XVII. 1 3/4 tunnlandh hårdwald á 1 lass 1 3/4                                    68 29/42

Hagar och {XVIII. Af berg och stenig biörk och moowalds leer
Tomptar    {    mark wäl af rögd, kan föda 6 koor                 
                  {XIX. af hårdwald, kan vnderhålla 2 kalfwar

    Detta hemman tillyka med Tibble 4 stänger
    hemman är Bolby af oskiftade skougs
    egor, som beståå af vng tall timber,
    graan biörck och ahlskough, sampt godt
    muhlbeete, så och några oskattlagda
    dagswärkz torp som tillyka medt Cahrtan
    på skougen folio        jgenfinnas.
    Fiskie uthi Haansiön, af 1 paar katze
     stånd och någre mierde lägen, kan
    fångas något af braxen, gädder och abborer
    i lyktyderne, elliest nästan intet.
    Humblegård ingen, men kan inrättas
    till 200 stängers landh.

    Räntan på desse lägenheeter effter
    Methoden
    åkren á 6 korn        26 : 8 : 9
    24 lass höö             18 : 16 : -
    Skougen                   2 : 16 : -
     Mulbete                   - : 16 : -
     Humblegård            - : 8 : -        48 : - : 9
   
    Mätt Anno 1693 aff
    Erih1
    Agner
_____________________
1) Erich