C10:080


(Kartakt i tre delar:
C10:078 Text
C10:079 kartbild, delvis dold av nedvikt flik, överskrift
C10:080 kartbild
)

(Hela överskriften som kan läsas på C10:079:)
Lunda Sochn

Helleby egor
Stena egor
Vtmarcken på desse denne1 sydan
Haansiön
ödesquarn
slätt kär
Gefle egor
Walleby
Tybble åker
Tybble egor möta

(Text t.h.:)
Tyble egor här rundt omkring

Tibble engh
Kerrsta vthmarck möter
Fröber-ga egor
Tybble engh
Kerstad egor

Scala Ulnarum

____________________
1) Eventuell upprepning eller text i kanten
    som inte skannats in?