C10:082


(Kartakt i två delar:
C10:081 Text
C10:082 Kartbild)

(Överskrift;)
Lunda Sochn

(Text på kartbilden:)
Jäder egor taga wed
Sylt fielln
Tibble egor möta
Kiörcketorp
Knäppinge

Jäders utmarck
Jäders eng
Öhlstad skattegårds fiällar
Mälbys i Tuna Sochn
Sylt fiäln
Paltorps fiäll
Swalstads i Tuna sochn
Kiörcketorp egor taga wed
Praestegår-dens egor
Knäppinge

Åtorp

Scala Ulnarum