C10:083


(Överskrift:)
Jönåkers härad

Byberga Cronohemman 1/4, är jnfanterie på lön anslagit
               och består af fölliande egor.                                   Åker        Eng
                                                                                               tunnland  lass
1. Jämbnflåt graan och eenjord    4 4/56
2. högländt graan och eenjord     4 20/56
        8 24/56 tunnlandh. Men årlige vtsädet                           4 12/56

Kerrsta har}    {3. 1 11/14 tunnland hårdwald
12 stänger }    {    á 2 lass af tunlandet 3 4/7
Gyberga    }    {4. 11 4/7 hårdwald á 1 ½ lass 17 5/14
6 stänger   }
                            20 13/14 lass. löper i proportion                                6 5/14

Hage 5. af små biörck och wydeskough, och
             god beetesmarck, kan half sommaren
             vnderhålla 6 stycken koor.

Detta hemman är afgierda på Kerrsta egor, som
har nödtorfftig fångskough, af tall graan ahl och
sampt medellmåttigt muhlbete på vtmarcken
hwaraf åbon på denne gård får sig till nödtorfften be-
tiena.

Humblegård jngen, men kan inrättas.
    Räntan effter skattläggnings Methoden
    åkren á 4½ korn        7 : 9 . 21

    Mätt 1693: af Erich
                           Agner

(Text på kartbilden:)
Walla eng
Kerstad eng möter
Måse
Stenbacka
Utmarcken på denne sydan
Byberga
Grääs lindor
Linda
Walla och Töörsta egor

Scala Ulnarum