C10:084


(Kartakt i tre delar
C10:084 Kartbild, som döljs av nedvikt pappersflik, överskrift
C10:085 Kartbild
C10:86 Text och kartbild över inägomarken:
)

(Här kan hela överskriften läsas:)
Lunda Sochn