C10:088


(Överskrift:)
Jönåkers härad

Lasätter Cronohemman 1/4, hwilketz ränta landz staaten är
              anslagen, och indelt, bestående af vnderskrefne wilkor och
              beskaffenheeter.
                                                                                                Åker        Eng
                                                                                                tunnland  lass
1. Sand mylla och lera ibland    3 28/56
2. Sandblandat leermylla           3 14/56
             6 42/56 tunnland, åhrligen                                        3 21/56
3. 15 1/7 tunnlandh tufwig hårdwald á 1 lass                                        15 1/7
4. Af hårdwald med små biörckskough be-
    wuxen kan vnderhålla 6 koor.
5. Består af små tallskough, kan föda
    2 koor.

Afgärda på skattegårdens Åkellstad egor och niuter
    der sin fång skoug af små tall och
    graan sampt biörckskoug till nöd
    torfftigt löfbrytande medh bohl-
    byn, men timberskoug fins intet.

Fiskie           } till detta hemman intet
Humblegård }

    Methodiske Räntan på desse lägen-
    heeter.
    Åkren á 4 ½ korn             5 : 31 : 7
    3 3/4 las höö á 3/4 daler  2 : 26 : -         8 : 25 : 7

    Mätt Anno 1693
    aff Erich
    Agnerj

(Text på kartbilden:)
Åkellstad
Staffanstorps egor
Vthmarck på denne sydan
Mager hård-walds-backe med små biörck och eenskough
Lasätter
Mager marck med biörckskoug
Bäcketorps eng möter