C10:091


(Kartakt i två delar
C10:090 Text
C10:091 Kartbild
)

(Överskrift:)
Lunda Sochn

(Text på kartbilden:)
Hwalbergs engh
Stena eng
Nybble åker och eng
Tompt
Stenigh och bergachtig
Vtmarcken möter på denne sydan
Haansiöön
Gefle
Stenig tompt
Steenbacka
Valleby egor
Hwalbergs engh
Hwalbergs egor
Tibble egor

Tibble eng
Tibble eng
Landz wägen
Praestegårds engh