C10:094


(Kartakt i två delar
C10:093 Text
C10:094 Kartbild:
)

(Överskrift:)
Lunda Sochn

(Text på kartbilden:)
Jäders bys ägor
Stora Höglunda ägor
Skiällestad (överstruket) Rällinge egor stöta här emot
ogangelig marck
graanbacka
Rällinge engh
granskoug
Enetorp (överstruket)
Enetorps Egor
Betesmarck med små graanskoug, kommer Rällinge till
Rällinge eng
oduglig wald
granskogh
Skällestad egor här emot
Smestad

Scala Vlnarum