C10:096


(Kartakt i tre delar:
C10:095 Text
C10:096 Kartbild inägor
C10:097 Kartbild skogen
)

(Överskrift:)
Lunda Sochn

Rällinge egor
Smesta egor taga wed
Gräfsta egor
Måsegången hårdwald, mager betesmarck
Hiältestad egor möta
Skiällestadh
Refwe-stad egor möta
Stenmarck och små boskaps bete

Gräfstadh egor
Töörstad egor
Crono Allmenningen
Praestegåds egor

Schala Ulnarum