C10:100


(Kartakt i tre delar:
C10:100 Text
C10:101 Kartbild, som delvis döljs av en nedvikt flik med text
C10:102 Kartbilden med text
)

(Överskrift:)
Jönåkers härad

Lund Eng Cronohemman 1, förmedlat till 3/4, ähr Augment till Rust-
                hållet Brooby uthi Bergshammar Sochn, och består af
                vnderskrefne lägenheeter och vthrymme.
                                                                                                Åker        Eng
                                                                                                tunnland  lass
    I. Lagom starck graan och eenjordh            4 49/56
    II. Samma slags jordemåån                         2 35/56
    III. Sydländh graan och eenjordh                8 44/56
    IV. Medellmåttig starck graanjordh             1 8/56
                17 24/56 tunnlandh. Åhrligen                                  8 40/56

Lundengen
{Lundeng 4 stänger    } V. 8 13/14 tunnlandh hårdwall
{Rogsta Rusthåll 2 stänger }  á 2 ½ lass         22 5/28
{Rogsta frälse     2 stänger } VI. 2 1/7 tunnlandh
{Skeena               2             }      hårdwall á 1 las   2 1/7
                       24 1/3 lass. Löper i proportion                                          8 1/9

Siukälla engen
    VII. 5 3/7 tunnlandh hårdwald á 2 lass      10 6/7
Garpsätters fiäll
    VIII. 4 1/14 tunnlandh måsewaldh á 1 las 4 1/14
Dyfiellen
    IX. 4 1/14 tunnlandh kerrwald á 3 lass    12 3/14
                     {Lundeng 5 stänger    } X. 13 tunnlandh
Stoor Engen {Råstadh 7 ½ stänger } hårdh och sydewald
                     {Skällesta 5 stänger    } á 1 las 13 lass   3 5/7                    30 6/7
    XI. Beteshage med små graanskoug, kan föda 2 kor
                                                                                                                                     
                             Summa på åker och engh                         8 40/56        38 61/65

    Detta hemman är afgärda på Rååstad egor, som har
    skoug till gårdfång och wedebrand sampt gärdsell och stör.
    Fiske intet, jngen humblegård-
    Ränttan här på böör effter Methoden wara.
        Åkren á 5 korn            17 : 26 : 14
        10 1/4 lass engh            7 : 22 : -
        Muhlbete                       - : 6 : -       
                                                                    25 : 22 : 14

Siukälla Hafwer warit 1 Cronohemman men för medlat till ½
            är af hans Konglig Mayestät till Capellans booställe aller nådigast
            anslagit, och hafwer effterskrefne lägenheeter.

1. Sydländ graan och eenjord        3 24/56
2. Starck graan och talljord           8 22/56
3. Högländ och medellmåttig starck gran och enjord 4
4. Medellmåttig starck och leerblandat talljord 36/56
            16 26/56 tunnland är årligen                                     8 13/56
5. 12 5/14 tunneland sydewald á 2                    24 5/7
6. 4 4/7 tunnlandh hårdwald á 1/4 lass af tunlandet 1 1/7
    Siukälla Engen 8 fiellar
7. 6 tunnland syde och hårdwald á 2 lass        12                                
                                                                                                               37 6/7
8. En slääter beteshage kan föda 4 koor half-
    wa sommaren öfwer.

    Ähr afgerda by på Rogestad egor, hwa-
    rest finnes skoug till timber gårdfång
    och wedebrand, sampt godt muhlbeete.
    Fiskie heller humblegård fins intet.

    Räntan på desse lägenheeter effter skatt-
    läggnings Methoden.
        Åkren á 5 ½ korn            18 : 25 : 23
        10 ½ lass höö                    7 : 22 : -
        Mulbeete                           - : 6 : -            26 : 21 : 23

    Mätt Anno 1693 af
            Erich Agner