C10:102


(Kartakt i tre delar:
C10:100 Text
C10:101 Kartbild, som delvis döljs av en nedvikt flik med text
C10:102 Kartbilden med text
)

(Överskrift:)
Lunda Sochn

(Lilla kartan uppe t.h.:)
Kälkesta fiellar
Lydas eng
Garnsatter eng
Millan-torps eng

(Stora kartan:)
Rogestad egor denne sidan
Lunds egor
Lundeng
Uth-marcken
Siukälla
Kiellestad egor taga wid
Lång broos

Gammerstad egor taga wid
Råstad fiell
Stoor Engh
oduglig marck
Spaatorps engh
Rååstad egor

Alnar