C10:105


(Överskrift:)
Jönåkers häradh

Swenshöga. Skattehemman 1/4, är indelt Lands Staten, och har fölliande lägenheeter

                                                                                             Åker        Eng
                                                                                             tunnland  lass
1. grund ahl och tallmylla                    40/56
2. Samma slags jordemåån                   44/56
         1 18/56 tunnlandh. Årligen                                        42/56
3. 2 ½ tunnland hårdwald á 1 lass        2 ½
4. 5 13/14 tunnland hårdwald á 1 lass  5 13/14                                    8 3/7

5. En stenig beetes med små biörckskog
    kan vnderhålla 2 koor.

    Ähr belägit på Crono Allmenningen
    och haar god skoug och mulbete
    på vtmarcken.
    Fiske med näät och sommar noot
    vtj Lögsiön nödtorftigt.

    Mätt Anno 1693 af
        Erich Agnerj

(Text på kartbilden:)
Löfbråtens egor
Vthmarc-ken
Stenigh marck med biörck och granskog
Swenshöga
Lögsiön

Scala Vlnarum