C10_111


(Överskrift:)
Biörckwyk Sochn

Nyqwarn med en såg frälsehemman ½ Salig Herr Lars Bielkes till Åkers
                består af vnderskrefne lägenheeter.
                                                                                    Åker        Eng
                                                                                    tunnland  lass
o. Stenig tompt för 1 kalf
1. Biörck och tall leerjord                    4 5/56
2. Samma slags jordemåån                  4 36/56
    8 41/56 tunnlandh, men årlige vtsäde                    4 41/112
3. 2 3/4 tunnlandh hårdwald á ½ lass  1 3/28       
4. 3 2/7 tunnlandh hårdwald á ½ lass  1 9/14 
5. 3 9/14 tunnlandh kerrwald á 1 lass  3 9/14
6. 7 3/7 tunnlandh kerrwald á 3 lass    22 2/7                  -        28 19/28

7. Hage af stenig marck med små tall
    skough, kan vnderhålla 4 koor half-
    wa sommaren, till egnerna1 giees op.

Detta är belägit på Wedeby bolbys egor, som hafwer skön skoug
af allehanda slags så till timber som gårdfång och wedebrandh, godt
muhlbeete.
Fiskie intet. Humblegård om 50 stängers landh.
En såg qwarn som går höst och wåår.

    Räntan effter skattläggnings Methoden
    åkren á 5 korn            9 : 14 : -
    9 lass höö                   6 : 24 : -
     Muhlbete                   - : 6 : -
     Sagen                        6 : - : -        22 : 15 : - Sölfwermynt

    Mätt 1691 af Petter Utter
    men renoverat af Erich Agner

(Text på kartbilden:)
Utmarc-ken
Nyqwarn
Utmarcken

Scala Ulnarum
_____________________
1) Egentligen engerna