C10:114


(Hackestads karta är i två delar:
C10:113 text och karta över inägomarken
C10:114 Karta över Kattnäset, betesmark
)

(Överskrift:)
Jönåkers härad    Biörckwyk Sochn

(Text på kartbilden:)
Wedeby egor
Ahlkerr
Stenig marck    med små biörck och granskog
god betesmarck ibland
Kattnäset
Klubbwyken
Yngiarn Lacus
gammal åker

På näst föregående bladh så
finner man här om dess be-
skrifning etcetera

Scala Ulnarum