C10:116


(Kartakt i två delar
C10:116 Sätegården Hols skogskarta
C10:117 Ökna, text och karta
)

(Överskrift:)
Bärbo Sochn

(Rubrik nedtill:)
        Topografisk
            Carta
            uppå
Sätegården Hools skougs
egor, wysande dess Råå och Röör
sampt hwad Lägenheeter der innom
finnas belägne. Hörer till nästföllian-
de /5:te/ blad, och äre mätte Anno 1694
            af
                Erich Agner

(Text på kartbilden:)
Långhalsen Lacus
Bärlundz och Ökna egor taga wed denne si-dan
Steen-marck med ung tall och biörck skoug
Norrlöten
(Med svag text, troligen felskrivet och utsuddat:)
Ökna
Skiäret
Nääs och Bärbo bys egor möta
Tall och biörck skoug

Alnar

Hool
Steenmarck med tall graan ocg biorckskog
Smått timber ibland
Moomarck och tallskog
Swarwartorp
Swarfwartorp
Moo marck
Askugnen
Askugn
Askugn
Bäcketorp
Nölsta egor
Stigtompta Sochn