C10:118


(Kartakt i flera delar:
C10:118 Topografisk karta till Nääs och Bärboo
C10:119 Text till Nääs
C10:120 Inägokarta Nääs m fl
C10:121 Text Bärboby
C10:122 Karta Bärboby
)

(Överskrift:)
Bärbo Sochn

(Rubrik:)

            Topographisk
                Cartha
                    aff
            Bohlbyarna
        Nääs och Bärboo
Egor och utrymme både till Wattn
och land, Mätte Anno 1677 af Jnspectoren
Johan Gädda, men Redigerst och
Renoverat af Erik Agner 1694

    Lyder till fölliande blad

(Text på kartbilden:)
Långöön
Långhalsen Lacus
Holmen
Hools egor
Lötstugan
Nääs Sätegård
Mellanääs
Lillnääs
Åkra egor
Qwarnen
Öfwersiötorpen
Bärbo kyrcka
Bärbo by
Öfwersiön
Egla egor
Tompta egor
Kappstugan
Tappkerr
Nölsta egor
Nykiörck Sochn

Alnar Swenska