C10:120


(Kartakt i flera delar:
C10:118 Topografisk karta till Nääs och Bärboo
C10:119 Text till Nääs
C10:120 Inägokarta Nääs m fl
C10:121 Text Bärboby
C10:122 Karta Bärboby
)

(Överskrift:)
Bärbo Sochn

(Text på kartbilden:)
Långhalsens deehl
Nääset
Löötstugan
Siööwyken
Lillnääs
Mellannäs
Nääs Sätegård
Qwarnen
Öfwersiötorp
Uthmarck
Öfwersiön
Murmestar Torpet
Öfwersiön
Bärbokiorcka och by

Scala Vlnarum