C10:122


(Kartakt i flera delar:
C10:118 Topografisk karta till Nääs och Bärboo
C10:119 Text till Nääs
C10:120 Inägokarta Nääs m fl
C10:121 Text Bärboby
C10:122 Karta Bärboby
)

(Överskrift:)
Bärbo Sochn

(Text på kartbilden upptill:)
Täppkerr
föregående blaadh
Kappstugan
Öfwersiöön

(Nedtill:)
Nääs egor möta
oduglig moo marck
Tompt
Murmestar Torpet
Öfwersiön
Ahlkerr
Tompt
Kiörcka
Bärboby
Åkras enghiar

Alnar Swenska