C10:124


(Karta i två delar
C10:123 Text
C10:124 Kartbild
)

(Överskrift:)
Bärbo Sochn

(Text på kartbilden:)
holme
Långhalsen Lacus
Bärsund
Ökna egor
Hohls egor tager denne sydan emot
Berg med gran ok tallskog
Tallskogh
Ohrham-mars egor möta
Nykiörcka Sochn
Soldatstugan
Stenbackar af graan och tallskough
kerr af ahl och granskoug
Små ahlskough    och god betesmarck    på denne parck
Ahlkerr
Berg med    ung    talltimber skoug
Soldatstugan
Källstugan
Beetesmarck på denne tract
Stenbacka och tallskog
Lilla Askugn
Nöhlstad och Biörcka sochn

Scala Vlnarum

(Senare text vid sidan t.v:)
Bärsund
Numero 1     Jnnehafwer                              11 42/56 Tunland
Numero 2     innehafwer effter Calculation 11 42/56 Tunland
Numero 3      effter Calculation                     9 42/56 Tunland
Numero 4                                                        1 7/56 Tunland
Numero 5                                                        7 42/56 Tunland   
Numero 6                                                        12 7/56 Tunland   
Numero 7                                                         7 35/56 Tunland
                                                                        56 Tunland med det afprekade
                                                                        styke beteknad med h. w.   
                Numero IX.     1 17/56 Tunland

Mätt 1692 af
    Erik Agner

(Text i nedre marginalen:)
Reviderad 1728 i october