C10:126


(Kartakt i tre delar
C10:125 Text
C10:126 Kartbild
C10:127 Text och kartbild över torpen på Hool
)

(Överskrift:)
Bärbo Sochn

(Text på kartbilden:)
Ökna egor möta
Långhalen1 Lacus
Skiäret
Stenbacka
Norrlöten
Steenmarck

Scala Vlnarum

Åkermarck
Åkermarck
Åkermarck
Bärsunds egor
Hool
Steenbacka
berg och stunbacka
linda
linda
åkermarck

______________________
1) Egentligen Långhalsen