C10:127

(Kartakt i tre delar
C10:125 Text
C10:126 Kartbild
C10:127 Text och kartbild, torpen på Hools säteri
)

(Överskrift:)
Jönåkers härad
                                                                                                        Åker        Eng
    Swarfwaretorpet A.                                                                    tunnland  lass
21. Högländ och grund sandmylla                    1
22. Samma slags jordemån                              2 8/56
23. talljord halfparten med B. 12/56 tunnland   6/56
        3 14/56 tunnlandh : men årligen                                            1 35/56
Halfparten med B.
{24. 1 3/14 tunnlandh kerrwald á 1 lass 1 3/4 lass 17/18                                                                              
{25. 7 ½ tunnland hård och kerrwald á  1 3/4 lass 12 ½ lass 6 1/4
{26. 3 1/7 tunnland kerr och hårdwald á 3/4 lass 2 5/14
27. Tompt kan föda 2 kalfwar

    Swarfwartorpet B.
28. grund och högländh sandmylla                  2
29. Sammaledes                                               1 36/56
23. halfparten med A.                                        6/56
        3 42/56 tunnlandh : Men årligt vtsäde                                    1 49/56
30. 2 1/7 tunnlandh hårdwald á 1 lass             2 1/7
24. 25. halfparten medh A                               6 6/7                                        9

    Askugnen
31. Högländh sandmylla och talljordh            20/56
32. Lyka jordemån                                           52/56
33. Samma slags jordemån                              32/56
        1 48/56 tunnland : men årligt vtsäde är                                    52/56
34. 5 13/14 tunnland kerrwald á 1 3/4 lass     10 3/8
35. ½ tunnland kerrwald á 2 lass                     1                                            11 3/8
36. Hage af stenig marck medh små
    tallskoug, för 1 koo

Skomakarstugan
43. } Grundh tall och mooleerjordh               8/56}                        9/56
44. } Samma slags jordemån                        10/56}
45. 1 ½ tunnland kerrwald á 1 lass                                                              1 ½

    Bäcketorp
46. Grund tall och moojordh                      24/56}                        30/56
47. Samma slags jordemån                         36/56}
48. 3 3/14 tunnland kerrwald á 1 ½ lass                                                   4 17/28
49. Stenig beteshage för 1 koo

    Askugnen Skattehemman 1/4
   
Grefwe Gustaf Leyonhufwudh tillhörigt
32. Högländt och grund talljordh             1 32/56}                    1 34/56
33. Samma slags jordemån                       1 36/56}
39. 10 tunneland kerrwald á 1 lass           10
40. 1 3/14 tunnland hårdwald á ½ lass      27/28
41. 4 5/7 tunnland kerrwald á 1 lass          4 5/7
42. 1 ½ tunnland kerrwald á 1 lass            1 ½                                        16 5/28

(Text på kartbilden:)
Bäcketorp
Steenbacka och granskog
Steenbacka
Stenbacka
Askugnen
Stenn backa
Ahlkerr oduglig lagswald
Steenbacka
Skomakarstugan

Swarfwartorp
Swarfwartorp

Scala Ulnarum