C10:128

(Överskrift:)
Lunda Sochn

Hoglanda Gammalt Cronohemman 1/4, ähr Lands Staten på
                löön anslagit, och haar vnderskrefne lägenheeter

                                                                                                Åker        Engh
1. Starck gran och enjord                            4 12/56               tunland    lass
2. Samma slags jordemohn                         4 12/56
        8 24/56 Tunnland 
    Det årlige vthsädet ähr halfparten                                     4 12/56
3. 9 13/14 Tunnland Mager hårdwall á 1/4 lass 2 27/56
4. 11 4/7 Tunnland kerrwall á 1 lass            11 4/7
5. 1 5/7 Tunnland Syde hårdwall á 2 lass     3 3/7                               17 3/28

           {6. Af små ahl och biörckskoug, Består af godt bete kan
Hagar {    föda 3 koor halfwa sommaren
           {7. Ähr af stenig hårdwalldsmarck kan föda 4 kalfwar.

    Ähr afgierda på Rällinge egor
    hafwer dher sin nödtorfftig fångskoug
    till wedebrand sampt gierdzell och
    stöör, ingen lööf heller timberskoug,
    knapt muhlbete.
    Humblegård 50 stänger.

(Text på kartbilden:)
Nockiers egor
Hoglanda
Vthmarcken på denne sydan
Hoglanda
Miählkiers egor
Smesta eng möter
oduglig
Rällinge egor tager wyd

Schala Ullnarum

Mätt 1694
    af Erik Agner