C10:129


(Kartakt i två delar:
C10:129 Nedvikt flik, under vilken hela överskriften kan läsas
C10:130 Text och kartbild
)

(Överskrift:)
Jönåkers härad    Lunda Sochn