C10:136


(Överskrift, som delvis döljs av en nedvikt pappersflik:)
Jönåkers härad            Nykiörcka Sochn

(Rexten av text och kartbild redovisas på C10:137)