C10:141


(Kartakt i flera delar:
C10:140 överskrift
C10:141 skogskarta till Stenhulta
C10:142 text till Stenhultas kartor
C10:143 inägokarta
)

(Överskriften kan läsas under C10:140:)
Oppunda härad

(Rubrik nere t.h.:)

        Topographisk
            Cartha
             utaf
        Stenhulta egor
Till dess skoug och vtmarck Bohl-
bys Rättigheet och Råågar, med hwad-
meera Notabelt der innom finnes

    Anno        1693
             Mätt
               af
         Erik Agnerj

(Text på kartbilden, först längs högra sidan:)
Stafwen i Stor kulla gärde
Österdiula egor möta
Stensjöö egor taga emot
Brestugan
Steensiön
Tibble och Prästegård egor
Capplanstugan
Kiörckan

(Text längs vänstra sidan:)
Remmaråå egor
Walla egor taga wid

(Råmärken längs högra sidan av kartbilden:)
5 stena-stäfrar
Moo källa
5 stena staf
5 stena staf
5 stena staf

(Längs vänstra sidan:)
Riddarmo staf
Karstorp staf
Ståckabäck
Staaf
5 stena staaf
5 stena staf
5 stena staf

(Text på själva kartbilden:)
Moo och stenmarck med biörck skough
Giöhlet
Karstorp måse
Små tallskough och porsewall
Österkolberga
Karsstorp
Fårssiön
Trollholmen
Steen marck med små timberskog af tall och graan
Råståck
Soldatstuga
Moo och sand marck med små timber
skough af tall och graan
betesmarck
Fårsiöqwarn
Skyrtorp måse
Åhnbäcken
Åsiöstugan
Hönicketäppa
Skoon1 betesmarck med groof tall graan och biörck skough
Soldatstugan
Baninge
Brotorp
Groof graan ahl och biörckskough
Stenhulta
Skräppetorp
Oxlegården
Sömmarskstuga
(Capplanstugan)
(Kiörckan)

Alnar

______________________
1) Egentligen Sköön