C10:145


(Kartakt i två delar:
C10:144 Text
C10:145 Kartbild
)

(Överskrift:)
Malm Sochn

(Text på kartbilden:)
Fårssiön
Qwarn
Sågh
Qwarn
Såg
Hammarstugan
Steen marck och god bete
Fårssiööqwarn
Vtmarcken på desse sidor
Utmarc-ken här utanföre
Stenbacka
Stenbacka
Stenmarck med hassellskough och godt bete
Stenbacke med småå tall och biörckskoug ogagnelig marck
Stenbacke med tall och eenskough
Moo marck tallskough
Sandmarck och små tallskog
Åsiöstugan

Scala Vlnarum