C10:147


(Överskrift:)
Oppunda härad        Malm Sochn

Karsstorp gamalt Cronohemman, men nu hans Excellens hög-
                wälborne herr grefwe Christopher Gyllenstiernas
                frälse, bestående af 1 heelt mantahl och
                nedanteknade egor och lägenheeter.
                                                                                                  Åker        Eng
                                                                                                  tunnland  lass
57. Hög ländh och biörckjordh          4 52/56
58. Högländ tall och biörckjordh        6 8/56
        11 8/56 tunnlandh, men åhrlige vtsädet                            5 48/56
59. 10 5/14 tunnlandh stenig hårdwall med biörckskog 5 5/7
60. 11 13/14 tunnlandh, hårdwald medh biörckskog 11 13/14
61. 2 11/14 tunnlandh sydewald á 2 lass     5 4/7
62. 1 2/7 tunnlandh hårdwald á 1 lass         1 2/7
    See andra fölliande bladet Biörnengen:
63. 4 2/7 tunnlandh hårdwald á ½ lass 2 1/7                                            26 9/14

Betes-    64. Stenig marck medh sköön biörckskoug, bete för 4 koor.
Hagar    65. Grof tall graan och biörckskough kan föda 2 koor.

Detta är afgärda på Stenhulta egor, och niuter medh Bolbyn nöd-
torfftig skoug och mulbete på vthmarcken, här om beskoda Car-
than föregående fierde Bladet.1
Fiske medh noot och nätiande för dess landh och gallstrandh, medell-
måttigt.
Humblegårdh intet.

Anno 1693, Mätt af
              Erik Agner

(Text på kartbilden:)
Fårss siön
Öster-Kålberga egor
Vtmarc-ken möter
Stenigh marck
Biörck skoug

Scala Ulnarum

____________________________
1) Här avses kartan över Stenhulta skog och utmark, C10:141