C10:149


(Överskrift:)
Oppunda härad

Göhlet Oskattlagd, uppå Stenhulta egor, kommer hans Excellence
Herr Kongliga Rådhet och Öfwerståthållaren högwälborne Herr grefwe
Christopher Gyllenstierna till, och haar fölliande lägenheeter.
                                                                                    Åker        Eng
                                                                                    tunnland  lass
107. Medellmåttig starck sand och lermylla 40/56
108. Sandhmylla och moojordh                    36/56
            1 20/56 tunnlandh  -  årligen                             38/56
109. 7 6/7 tunnlandh hårdwald á 1 lass                                       7 6/7

110. Hage af stenig marck och biörckskough, bete för 2 koor.
111. Af samma slags marck, kan föda halfwa sommaren 4 kor
Elliest haar detta torp godh skoug och beete på vthmarcken.

(Text på kartbilden:)
Stenmarck och biörckskog
Göhlet
Steenmarck och biörckskog
Sand och moojord

Ahlnar