C10:151

(Text och kartbild redovisas under C10:152
Överskrift som döljs där, kan läsas i sin helhet här:)

Oppunda härad        Malm Sochn