C10:154


(Kartakt i två delar:
C10:153 Text
C10:154 Kartbild
)

(Överskrift:)
Malm Sochn

(Text på övre kartbilden:)
Vthmarcken tager wid uppå desse sidor
Steenkulla hegnar
Stenbacka
Myrsätter
Biörck, tall och ahlskough sampt bergh och stenigh marck
Stenmarck af biörck och tallskog
Stenig betesmarck
betes kerr

(Text på kartbilden nere t.v.:)
Hwiren Lacus
Ramsnääs hage
Stenige betes    backar
Blåssnääs
nys intagen
Uthmarck

(Kartbilden i mitten t.h.:)
Vtmarcken möter
Steenbacka
kerr af god och sanck wald
Vtmarcken tager wid
Lasstorp
betesmarck
Stenbacka

Desse äre mätte af Petter Utter
men Calculerade och Re-
noverade af
                     Erik Agner

Scalan ähr 1000 Swenska Alnar

(Senare tillfogad lapp med notering, i mitten t.h.:)
Myrsätter
Numero 2 effter observation innehåller 2 50/56 Tunnland
med impedimenta

(Senare notis i nedre marginalen:)
Myrsätter: Lass Torp. Reviderat 1728 i october