C10:161


(Kartakt inskannad i två delar
C10:161 Senare text och hela överskriften
C10:162 Text och kartbild
)

(Överskrift:)
Oppunda härad        Malm Sockn

(Senare text i nedre högra hörnet:)
Reviderad 1728 i october

År 1742 wid jemförande af 1729 års Skattläggning
            emot denna Charta och Beskrifning, befans
            at den förra uptager 6 Kapland mera åhrligt utsäde
            men deremot 17/28 lass mindre höö, än den sednare.