C10:164

(Karta i fem delar
C10:164 hela överskriften
C10:165 Tibble och Malms Prästgårds skogsägor
C10:166 Senare tillfogad lapp med anteckningar
C10:167 Text Tibble

C10:168 Inägokarta Tibble)

(Överskrift:)
Malm Sochn